ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಪವರ್‌ಗ್ರೋ
₹399₹650
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: 20% Humic Acid; 5% Fulvic Acid 10%; 5% sea weed extract
  • ಪ್ರಮಾಣ: 25 g/pump(15lit), 500gm /acre for drip
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Spray
  • ಪಟಲ: For increasing fruit size
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with most pesticides
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 15 days
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 2 times
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: All Crops
  • Extra description: Gel formula
  • ವರ್ಗೀಕರಣ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ . ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬಳಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೈಪಿಡಿ ನೋಡಿ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
X
Thank you for choosing AgroStar!
Mobile Number*
ಹೆಸರು
Coupon
The product Power Gel - Plant Nutrient (500 Gms) you have selected, and the price indicated is applicable for Maharashtra. If you do not belong to Maharashtra please choose your correct state before submitting.
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws. ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now