ನ್ಯೂಟ್ರಿಬ್ಯುಲ್ಡ್ ಚೆಲೇಟೆಡ್ ಫೆ ಇಡಿಟಿಎ 12% (500 ಗ್ರಾಂ)
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ರಾಕೊಲ್ಟೊ
₹510₹550
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Fe EDTA 12%
  • ಪ್ರಮಾಣ: 15 g/pump (15lit) or 150 gm/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಿಂಪಡಿಣೆ
  • ಪಟಲ: ಲೋಹದ ಕೊರತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 15 ದಿನಗಳು
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 1 ಬಾರಿ
  • Extra description: ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
X
Thank you for choosing AgroStar!
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
Coupon
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now