ಟಾಟಾ ಸೊಲ್ಯೂಬರ್ - 1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಟಾಟಾ ರಾಲಿಸ್
₹375₹425
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಟಾ ಬೋರೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರೇಟ್ - 20%
  • ಪ್ರಮಾಣ: 1 g/lit of water
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದು, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ
  • ಪಟಲ: ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: ಹೂಬಿಡುವ/ಹಣ್ಣುಗಳಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡಿ.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹತ್ತಿ, ಕಾಫಿ, ಸೇಬು, ಟೊಮೆಟೊ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಸಿಟ್ರಸ್(ನಿಂಬು ವರ್ಗೀಯ ಹಣ್ಣು) ಮತ್ತು ಮಾವು
  • Extra description: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ . ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಕೈಪಿಡಿ ನೋಡಿ.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
Coupon
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now