સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ )100 ગ્રામ
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹150₹150

રેટિંગ્સ

4.4
15
3
1
1
1

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેન્ડીઝમ 25% ડબ્લ્યુ એસ
  • માત્રા: મગફળી, ડાંગર , ઘઉં: પ્રતિ કિલો બીજ 3.0 થી 3.5 ગ્રામ; બટાકા: ડુંગળી 100 કિગ્રા દીઠ 60 થી 70 ગ્રામ; અળદ , ચણા , સોયાબીન, ડુંગળી, મકાઈ: કિલોગ્રામ દીઠ 3.0 ગ્રામ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: બીજ માવજત
  • ઉપયોગીતા: મગફળી: મૂળનો સડો, મૂળ નો સૂકો કોહવારો, પાનના ટપકા બટાટા: પાછતરો સુકારો, બ્લેક સ્કાર્ફ ડાંગર: કથ્થાઈ ધબ્બા, કરમોડી, પછાતરો કોહવારો ઘઉં: અંગારિયોં અડદ : મૂળનો સાદો, થડનો સડો ચણા : મૂળ નો સૂકો કોહવારો, થડનો સડો સોયાબીન: મૂળ નો સડો, થડનો સડો ડુંગળી: ઉગસુકનો રોગ મકાઈ: બીજનો કોહવારો,
  • સુસંગતતા: તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં આવતા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે. આ ચૂનો સલ્ફર અને બોર્ડોક્સ મિશ્રણ અથવા આલ્કલાઇન ઉકેલો સાથે સુસંગત નથી.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી, બટેટા, ડાંગર, ઘઉં, ચણા, કાબુલી ચણા, સોયાબીન, ડુંગળી, મકાઈ.
  • વિશેષ વર્ણન: બીજ અંકુરણ અને પાકની સ્થિતિ સુધારે છે. છોડને ‘મેન્ગેનીઝ અને ઝીંક પોષણ પૂરું પાડે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો