સ્કોર (ડિફેંકોનાઝોલ 25 ઇસી) 250 મિલી
બ્રાંડ: સિન્જેન્ટા
₹1150₹1196

રેટિંગ્સ

4.8
6
2
0
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ડિફેંકોનાઝોલ 25 ઇસી
  • માત્રા: 7.5-15 મિલી / પમ્પ અથવા 75-150 મિલી / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: સફરજન: સ્કેબ, ડાંગર ની પાછતરો સુકારો. મરચાં: સુકારો, ફળનો સડો; જીરું:સુકારો, ભૂકી છારો ડુંગળી: જાંબલી ધબ્બા; દાડમ: ફળનો સડો; દ્રાક્ષ: એન્થ્રેકનોઝ, ભૂકી છારો મગફળી: પાનના ટપકા
  • અસરનો સમયગાળો: 10-15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: લગભગ કોઈપણ પાક (શાકભાજી અનેફ્લોરિકલચર) પર વાપરી શકાય છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો