સેમીનીસ-ટામેટા અભિલાષ (10 ગ્રામ) બિયારણ
બ્રાંડ: સેમીનીસ
₹500₹686
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ; રબીનાં અંતે
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર : 4-6 ફૂટ; છોડથી છોડનું અંતર : 1 ફૂટ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
  • પહેલી કાપણી: ફેર રોપણી પછી 60-65 દિવસ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹609₹750
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
₹2099₹2124
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹869₹936
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹7000₹10000
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹3200₹4500
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹405
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો