સેમીનિસ- ફલાવર ગીરિજા (10 ગ્રામ) બિયારણ
બ્રાંડ: સેમીનીસ
₹350₹473

રેટિંગ્સ

4.3
58
9
7
6
4

અન્ય મુદ્દા

  • રોગ પ્રતિકાર:લાગુ પડતું નથી
  • વાવણીનું ઊંડાણ:બિયારણ માટે 1 સેમી કરતા ઓછું
  • પાકનો સમયગાળો:60-70 દિવસ ફેર રોપણી પછી

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

ફળનું વજન1 કિગ્રા-1.5કિગ્રા
રોગ પ્રતિકારલાગુ પડતું નથી

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: નોંધ :આ માહિતી હવામાન માં થતા ફેરફાર મુજબ બદલાઈ શકે છે .
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસ 45 સેમી, છોડ થી છોડ 30 સેમી
  • વિશેષ વર્ણન: લીલા પણ થી ઢંકાયેલું છે અને ક્ષમતા મધ્યમ થી સારી છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો