સેમિનિસ્ - કાકડી માલિની (300 બિયારણ) બિયારણ
બ્રાંડ: સેમીનીસ
₹210₹252

અન્ય મુદ્દા

  ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

  મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ફેબ્રુઆરી થી મે
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસ: 4 ફૂટ; છોડ થી છોડ: 1.5 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: YVMV પ્રત્યે સહનશીલ, આકર્ષક ફળ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલ માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે જ છે અને ખાસ કરીને તે જમીનના પ્રકાર અને હવામાનની સ્થિતિ પર આધારિત છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ જાણકારી અને ઉપયોગ માટેના માર્ગદર્શન વિશે જાણવા માટે હંમેશા ઉત્પાદનનું લેબલ અને આનુસંગિક પત્રિકાનો ઉપયોગ કરવો.