સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: સુમિતોમો
₹390₹530

રેટિંગ્સ

4.1
56
11
11
7
7

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી
  • માત્રા: 500 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મરચાં - ભૂકી છરો , ફળનો સડો, સોયાબીન - પાનના ટપકા, શીંગનો કોહવારો.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચી, સોયાબીન
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો