સુપર સેરો (500 ગ્રામ )
બ્રાંડ: સુપર સેરો
₹449₹650

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઓર્ગનિક વૃદ્ધિ માટે પોષક તત્વો
  • માત્રા: 30 ગ્રામ / પંપ (15લીટર) અથવા 300 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: છોડના વિકાસ માટે
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: જીરું
  • વિશેષ વર્ણન: રોગો અને જીવાતો સામે પ્રતિકારક શક્તિ આપે છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો