સિંજેન્ટા લકી ફ્લાવર (2000 બીજ) બીજ
બ્રાંડ: સિન્જેન્ટા
₹650₹940

રેટિંગ્સ

4.3
17
2
2
1
2

અન્ય મુદ્દા

  • વાવણીનું ઊંડાણ:1 સેમી
  • ભાગ:1 સે.મી.થી ઓછી

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

વાવણીની ઋતુનોંધ :આ માહિતી હવામાન માં થતા ફેરફાર મુજબ બદલાઈ શકે છે .
વાવણીની પધ્ધતિફેર રોપણી
વાવણીનું અંતરચાસ થી ચાસ = 45 સેમી, છોડ થી છોડ =30 સેમી
વિશેષ વર્ણનઠંડી અને શુષ્ક આબોહવા માટે યોગ્ય
ખાસ ટિપ્પણીઅહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
વાવણીનું ઊંડાણ1 સેમી
ભાગ1 સે.મી.થી ઓછી

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: નોંધ :આ માહિતી હવામાન માં થતા ફેરફાર મુજબ બદલાઈ શકે છે .
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસ = 45 સેમી, છોડ થી છોડ =30 સેમી
  • વિશેષ વર્ણન: ઠંડી અને શુષ્ક આબોહવા માટે યોગ્ય
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
મખ્ખન ગ્રાસ - 1 કિલો
₹600₹600
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹250₹285
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
ઈસ્ટ વેસ્ટ ડુંગળી પ્રેમા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1525₹1680
ઇસ્ટ વેસ્ટ હાયબ્રીડ સ્વીટ કોર્ન ગોલ્ડન કોબ (500 ગ્રામ) બીજ
₹1175₹1610
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી 800 બીજ
₹575₹771
એફ 1 મેક્સ તડબૂચ (1000 બીજ) બીજ
₹1800₹2425
ગોલ્ડકિંગ એ૧ તલ બીજ (500 ગ્રામ)
₹195₹350
ગોલ્ડકિંગ એ1 અડદ બીજ (1 કિલો)
₹225₹358
ગોલ્ડકિંગ - ચેમ્પિયન બાજરા બીજ (1.5 કિલો)
₹350₹550
ગોલ્ડકિંગ પાવર 11 ગમ ગુવાર (2 કિલો) બીજ
₹270₹308
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
ઇન્ડો અમેરિકન તરબૂચ પતેગ્રા(25 ગ્રામ) બીયારણ
₹210₹400
કળશ - મેલોડી તરબૂચ 50 ગ્રામ બીજ
₹1375₹2400
કાવેરી મકાઈ પીળી બીજ KMH 218+ (4 કિલો) બીજ
₹875₹1050
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹342
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹330