સનલોર્ડ પંપ (12*8) - પાક પોષણ કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર હાર્ડવેર કોમ્બો
₹2949₹5000

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: સનલોર્ડ - 12*8 એગ્રીકલ્ચરલ બેટરી પંપ 16 લિટર + હાય ફિલ્ડ- હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
  • વિશેષ વર્ણન: પંપ - એકસમાન છંટકાવ આપે છે અને રસાયણોનો બિનજરૂરી વપરાશ ટાળે છે. હ્યુમિક પાવર - બધા પાકમાંસામાન્ય વૃદ્ધિ માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો