વીએનઆર - કુમુદ કાકડી (10 ગ્રામ) બીજ
બ્રાંડ: વિએનઆર
₹200₹272

રેટિંગ્સ

3.9
56
10
5
6
15

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

ફળ લંબાઈલંબાઈ - 16 થી 20 સે.મી., પહોળાઈ - 2.5 થી 4 સે.મી.
ફળનો આકારલાંબી અને નળાકાર

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ, ઉનાળો
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસથી ચાસનું અંતર 4 ફૂટ, છોડથી છોડનું અંતર 1.5 સેમી
  • વિશેષ વર્ણન: ફળનો આકાર આકર્ષક લીલો રંગ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો