વિલોવુડ - ઓક્સીગાર્ડ (ઓક્સીફ્લોરોફેન 23.5% EC ) 100 મિલી
બ્રાંડ: વિલોવુડ
₹189₹221

રેટિંગ્સ

4.5
7
0
0
0
1

મુખ્ય મુદ્દા:

 • રાસાયણિક બંધારણ: ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 %ઈ સી
 • માત્રા: 170-340 ગ્રામ /એકર
 • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
 • ઉપયોગીતા: ડુંગળીમાં મોટા ભાગના પોહળા પાનના નિંદામણને નિયંત્રિત કરવા.
 • સુસંગતતા: પોહળા પાનના નિંદામણ અને સામાન્ય નિંદામણ નિયંત્રણ માટે દવાને મિશ્ર કરીને દ્રાવણ બનાવો અને ઉપયોગ કરો.
 • વાપરવાની આવૃત્તિ: નિંદામણની સ્થિતિ અથવા નીંદણની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે. વધુ માહિતી માટે 'નીડ એક્સપર્ટ હેલ્પ' બટન પર ક્લિક કરો.
 • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડુંગળી
 • વિશેષ વર્ણન: મજબૂત સંપર્ક અને તાત્કાલિક અસર !
 • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે જમીનના ચોક્કસ પ્રકાર અને આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ પર આધારીત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વર્ણન અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ અને જોડાયેલ પત્રિકાનો સંદર્ભ લો.
 • પાકની અવસ્થા: ડુંગળી નર્સરીમાં:- બીજ વાવ્યાના 15 થી 25 દિવસ પછી 10-12 મિલી / પંપ મુખ્ય ક્ષેત્રમાં:- ફેરરોપણી કરતા પહેલા અને ફેરરોપણીના 15 દિવસ સુધી
 • મહત્વપૂર્ણ નોંધ: નીંદણ નિયંત્રણ માટે સ્પષ્ટ સૂર્યપ્રકાશ અને ભેજવાળી સ્થિતિ જરૂરી છે. દવાના સારા પરિણામોને વધારવા માટે સ્ટીકરોનો ઉપયોગ કરો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો