રાયડા બિયારણ કોમ્બો
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
₹790₹1600

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: નિયોન રિસર્ચ રાયડો (1 કિલો)X1 બિયારણ, પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો X1
  • વિશેષ વર્ણન: નિયોન રિસર્ચ રાયડો બિયારણ - પ્રતિ ફળી 13 થી 15 બીજ સાથે શાખા. વધુ ફળીઓની સંખ્યા ધરાવતો છોડ, જલ્દી તૈયાર થતો તેમજ વધારે તેલની ટકાવારી. પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G - તેલીબિયા ના પાકમાં તેલની ટકાવારીમાં વધારો અને પાકને નાઇટ્રોજન પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે. સલ્ફર રાઇઝોસ્ફિયરની નજીકની જમીનના પીએચને સંચાલિત કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: રાયડા