રણમન (સાયઝોફેમિડ એ આઈ - 34.5% SC) 80 મિલી
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹1799₹2100

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: સાયઝોફેમિડ એ આઈ - 34.5%, પાણી અને અન્ય - 65.5% SC
  • માત્રા: 80 મિલી/એકર અથવા 8 મિલી/પંપ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: દ્રાક્ષ: તરછાળો, પાછતરો સુકારો ; બટાકા: પાછતરો સુકારો, તરછાળો; ટામેટા: પાછતરો સુકારો, તરછાળો
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: રોગ-જીવાત ની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: દ્રાક્ષ, ટામેટા અને બટાકા
  • વિશેષ વર્ણન: રણમન દ્રાક્ષ, બટાકા અને ટામેટા ના પાક માં આવતા તરછાળો અને પાછતરો સુકારા ના નિયંત્રણ માટે છે ખાસ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો