મેલોડી ડ્યુઓ (ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનબ 61.25% ડબલ્યુપી) 800 ગ્રામ
બ્રાંડ: બેયર
₹1770₹2020

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઇપ્રોવેલીકાર્બ 5.5% + પ્રોપિનબ 61.25% ડબલ્યુ / ડબલ્યુપી
  • માત્રા: 600 ગ્રામ /એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બટાકા: પાછતરો સુકારો ; દ્રાક્ષ: તળ છારો
  • સુસંગતતા: સ્ટીકર સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બટેટા ,દ્રાક્ષ
  • વિશેષ વર્ણન: દ્રાક્ષમાં તરછરાનો રોગ અને બટાકામાં પાછતરો સુકારા સામે ખૂબ અસરકારક
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે દિશા નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ્સ અને તેની સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.