મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹149₹215

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી
  • માત્રા: છંટકાવ - મગફળી: એકર દીઠ 200 ગ્રામ, ડાંગર: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, બટાટા: એકર દીઠ 700 ગ્રામ, ચા: એકર દીઠ 500 ગ્રામ, મરચું: એકર દીઠ 300 ગ્રામ, મકાઈ: 400 ગ્રામ એકર. મગફળી સાથે બીજની સારવાર: પ્રતિ કિલો બીજ 2.5 ગ્રામ કેરી અને દ્રાક્ષ: લિટર પાણી દીઠ 1.5 ગ્રામ - પાકની છત્રની જરૂરિયાત મુજબ સફરજન @ 2.5 ગ્રામ /લિટર પાણી દીઠ લિટર - પાકના આધારે.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ : મગફળી, મરચી, દ્રાક્ષ, કેરી, ડાંગર, બટાટા, ચા બીજ માવજત: મગફળી.
  • ઉપયોગીતા: મરચાં: ફળનો સડો, તરછારો દ્રાક્ષ: એન્થ્રેકનોઝ, તરછારો , મગફળી: સુકારો, થડનો કોહવારો, પાનના ટપકા, મૂળનો સડો, ટીક્કા પાનના ટપકા; કેરી: એન્થ્રેક્નોઝ, તરછારો ડાંગર: કરમોડી બટાટા: કાળા ધબ્બા, અગતરો સુકારો, પછાતરો સુકારો,
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 7 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચા, દ્રાક્ષ, મગફળી, આંબો, ડાંગર, બટેટા, ચા.
  • વિશેષ વર્ણન: મોટાભાગના પાનના રોગોને નિયંત્રિત કરી શકે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોનટો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹360₹425
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4389₹6350
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1 લીટર
₹475₹700
પેજર (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબલ્યુપી ) 1 કિગ્રા
₹2000₹2905
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹545₹662
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹609₹900
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹149₹215
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સી ક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹409₹675
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો