ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹595₹700
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%
  • માત્રા: 500 ગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ, નિતારણ
  • ઉપયોગીતા: બાજરી: પીછછારો; બટાકા: પાછતરો સુકારો ; રાઈ: સફેદ ગેરૂ, બ્લાઈટ, તમાકુ નર્સરી: ધરુ મૃત્યુ, પાનનો સુકારો
  • સુસંગતતા: લાઇમ સલ્ફર અને બોર્ડો મિશ્રણ અથવા ક્ષારીય દ્રવ્યો સિવાય તમામ સામાન્ય જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: દ્રાક્ષ, બટાકા, કાળા મરી, રાઈ, મરચી
  • વિશેષ વર્ણન: બીજ ઉપચાર, પાન પર છંટકાવ, નર્સરીમાં દરેડીને આપી શકાય અને લણણી પછી થતા રોગો અટકાવવા માટે લણણી પહેલાં છંટકાવ માટે ઉપયોગી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
₹970₹1050
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹770₹939
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹750₹771
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹595₹750
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹595₹750
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹290₹385
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો