મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹599₹755

રેટિંગ્સ

4.2
170
30
28
12
18

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: મેટાલિકઝેલ 8% +મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુ પી
  • માત્રા: દ્રાક્ષ, બટેટા, સરસવ: 1000 ગ્રામ / એકર તળ છારો ; તમાકુની નર્સરી (ભીનાશથી માટીમાં ડ્રેન્ચિંગ ): 2000 ગ્રામ / એકર; બાજરી, તમાકુ (પાંદડાની સળીયાથી): 800 ગ્રામ / એકર; કાળા મરી: 1.5 ગ્રામ / લિટર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ , ડ્રેનચિંગ
  • ઉપયોગીતા: દ્રાક્ષ: તરછારો, તમાકુ, નર્સરી: ધરું કોહવારો, પાનમાં સુકારો, કાળી ફૂગ; બટાકા: પછાતરો સુકારો, રાયડો: સફેદ ગેરુ, સુકારો ; કાળા મરી: થડનો સડો; બાજરી: તરછરો.
  • સુસંગતતા: તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં આવતા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે. આ ચૂનો સલ્ફર અને બોર્ડોક્સ મિશ્રણ અથવા આલ્કલાઇન ઉકેલો સાથે સુસંગત નથી.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરી, દ્રાક્ષ, રાયડો ,બાજરી, બટેટા, તમાકુ
  • વિશેષ વર્ણન: ડ્યુઅલ એક્શન, બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ ફૂગનાશક જે રોગોને તેના નિવારક ક્રિયા દ્વારા નિયંત્રિત કરે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
મોક્ઝીમેટ (સાયમોક્સાનિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુપી)600 ગ્રામ
₹750₹771
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹755
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹309₹385
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
₹545₹662