મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹1149₹1320

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%
  • માત્રા: 40 ગ્રામ/પંપ અથવા 400 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ, નિતારણ
  • ઉપયોગીતા: બાજરી: પીછછારો; બટાકા: પાછતરો સુકારો ; રાઈ: સફેદ ગેરૂ, બ્લાઈટ, તમાકુ નર્સરી: ધરુ મૃત્યુ, પાનનો સુકારો
  • સુસંગતતા: લાઇમ સલ્ફર અને બોર્ડો મિશ્રણ અથવા ક્ષારીય દ્રવ્યો સિવાય તમામ સામાન્ય જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: દ્રાક્ષ, બટાકા, કાળા મરી, રાઈ, મરચી
  • વિશેષ વર્ણન: બીજ ઉપચાર, પાન પર છંટકાવ, નર્સરીમાં દરેડીને આપી શકાય અને લણણી પછી થતા રોગો અટકાવવા માટે લણણી પહેલાં છંટકાવ માટે ઉપયોગી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4389₹6350
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹599₹700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1 લીટર
₹475₹700
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹900
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹294₹385
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો