ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
મર્જર - 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹580₹690
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ટ્રાઈસાયકલાઝોલ 18% + મેન્કોઝેબ 62% WP
  • માત્રા: 25-30 ગ્રામ/પંપ અથવા 250-300 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બ્લાસ્ટ, કાલવ્રણ રોગો સામે ઘણું અસરકારક અને મોટી સંખ્યાના ફુગજન્ય રોગોનું નિયંત્રણ કરે છે.
  • સુસંગતતા: લાઈમ, સલ્ફર અને બોરડૉક્સ સિવાયના મોટા ભાગના કીટનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર
  • વિશેષ વર્ણન: છંટકાવ રોગના દેખાય એ પહેલા અથવા તો રોગ ની શરૂઆતમાં શરુ થઇ જવો જોઈયે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
₹5950₹6790
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 50 મિલી
₹290₹330
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
₹2299₹2900
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)1000 ગ્રામ
₹6899₹8900
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
સ્પ્રિન્ટ (મેન્કોઝેબ 50% + કાર્બેનડાઝીમ 25% ડબ્લ્યએસ) 250 ગ્રામ
₹350₹357
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹799₹1025
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹559₹618
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો