મર્જર - 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹580₹690
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ટ્રાઈસાયકલાઝોલ 18% + મેન્કોઝેબ 62% WP
  • માત્રા: 25-30 ગ્રામ/પંપ અથવા 250-300 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બ્લાસ્ટ, કાલવ્રણ રોગો સામે ઘણું અસરકારક અને મોટી સંખ્યાના ફુગજન્ય રોગોનું નિયંત્રણ કરે છે.
  • સુસંગતતા: લાઈમ, સલ્ફર અને બોરડૉક્સ સિવાયના મોટા ભાગના કીટનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર
  • વિશેષ વર્ણન: છંટકાવ રોગના દેખાય એ પહેલા અથવા તો રોગ ની શરૂઆતમાં શરુ થઇ જવો જોઈયે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 50 મિલી
₹290₹330
બેયર લ્યુના એક્સપેરિએન્સ (ફલુઓપાયરમ 17.7% + ટેબ્યુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લિટર
₹5950₹6790
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
બેયર ફોલીકુર (ટેબ્યુકોનાઝોલ 250 ઇસી) 1 લિટર
₹2299₹2900
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
MH-પ્રોકિસાન ગ્રેડ 2 (500 ગ્રામ)
₹660₹730
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹649₹1025
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
The product Indofil MERGER (Tricyclazole18%+Mzeb 62%WP) 500 gm you have selected, and the price indicated is applicable for Maharashtra. If you do not belong to Maharashtra please choose your correct state before submitting.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો