મંગલમ-ક્રાંતિ રાઈ (રાયડો) (1 કિગ્રા) બિયારણ
બ્રાંડ: મંગલમ
₹420₹500

રેટિંગ્સ

4
26
2
5
3
5

અન્ય મુદ્દા

  • પાકનો સમયગાળો:100-105 દિવસ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ઓક્ટોબર થી નવેમ્બર
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને/પુંખીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર = 25-30 સેમી, છોડ થી છોડનું અંતર = 10-15 સેમી
  • વિશેષ વર્ણન: વધુ વિકાસ, પાયાથી શાખિત, પાકે ત્યારે વિખેરાય નહિ તેવી જાત, તેલની માત્રા-39-40.5%
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.