ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
1000 gm
બ્રાંડ: બેયર
₹1339₹1640
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી
  • માત્રા: 500-600 ગ્રામ /200 લિટર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર : થડ વેધક, ભૂખરા ચુસીયા, લીલા ચુસીયા, ગાઠીયા માખી, સફેદ પીઠ વાળા ચુસીયા ; શેરડી: ડુંખ વેધક, થડ વેધક, ઉધઈ, મરચાં: થ્રિપ્સ, તડતડિયા અને ફળ વેધક: કોબીજ: હીરાફૂદી: કપાસ: લીલા તડતડિયા, મોંલો મશી, થ્રિપ્સ, સફેદ માખી, ઈયળ
  • સુસંગતતા: સ્ટીકિંગ એજંટો સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, શેરડી, મરચાં , કોબીજ, કપાસ
  • વિશેષ વર્ણન: રિજેન્ટ અલ્ટ્રા એક જંતુનાશક દવા છે, જે ડાંગરમાં થડ વેધક પાન વાળનારી ઈયળ ના નિયંત્રણ માટે બ્રોડકાસ્ટ(પૂંખીને) તરીકે ફિપ્રોનિલ 0.6% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ દાણાદારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹690
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
ધાનુકા ફેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 1000 મિલી
₹960₹1221
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹595₹750
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1339₹1640
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹595₹750
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹669₹800
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો