બેયર રાક્સિલ ઇઝી (ટેબ્યુકોનાઝોલ 60 એફએસ) 13.4 મિલી
બ્રાંડ: બેયર
₹90₹110

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ટેબ્યુકોનાઝોલ 5.36% એફએસ
  • માત્રા: 3.33 મિલી /10 કિલો ગ્રામ બીજ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: બીજ સાથે મિક્સ બીજ માવજત
  • ઉપયોગીતા: ઘઉં નો અંગારિયોં
  • સુસંગતતા: એકલું
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ઘઉં
  • વિશેષ વર્ણન: એક પ્રણાલીગત ફૂગનાશક છે જે ઘઉંના અંગારિયો રોગના નિયંત્રણ માટે બીજ સારવાર તરીકે વપરાય છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે દિશા નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ્સ અને તેની સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો