બેયર એડમીર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70%) 75 ગ્રામ
બ્રાંડ: બેયર
₹730₹860

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70.00% ડબલ્યુજી
  • માત્રા: કપાસ, ડાંગર , ભીંડા, કાકડી-12-14 ગ્રામ/એકર, ટામેટા -20 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસ, ભીંડા, ટામેટા, કાકડી:લીલી પોપટી, મોલો મચ્છી, થ્રીપ્સ; ડાંગર: કંટીના ચુસીયા, વ્હાઇટ બેક્ડ પ્લાન્ટ હોપર.
  • સુસંગતતા: સ્ટીકર સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ ,ડાંગર ,ભીંડા ,કાકડી ,ટામેટા
  • વિશેષ વર્ણન: નાની માત્રામાં કામ કરે છે અને ઉત્તમ નિયંત્રણ અને મોટા ભાગના ચુસીયા જીવાત સામે લાંબા સમય સુધી રક્ષણ આપે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે દિશા નિર્દેશો માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ્સ અને તેની સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો