બીટી સ્પેશિઅલ એડવાન્સ પાવડર (500 ગ્રામ)
બ્રાંડ: સુપર સેરો
₹465₹550
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: 67% હ્યુમિક એસિડ; 10% ફૂલવિક એસિડ; 15% દરિયાઈ શેવાળ; 8% K2O
  • માત્રા: 25 ગ્રામ/પંપ અથવા 250 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બીટી કપાસના સમગ્ર વિકાસ માટે તમામ તબક્કે વાપરી શકાય
  • સુસંગતતા: છંટકાવ ના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 5 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બીટી કપાસ
  • વિશેષ વર્ણન: બીટી કપાસ ના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ઝીની (250 ગ્રામ)
₹825₹855
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
સિજેંટા એમ્પ્લીગો (ક્લોરેંટ્રાનિલીપ્રોલ 09.30% લેમ્બડા સાયહેલોથ્રિન 04.60% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹4525₹4849
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹1400₹1600
બીટી સ્પેશિઅલ એડવાન્સ પાવડર (500 ગ્રામ)
₹465₹550
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹875
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ
₹845₹1145
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹609₹750
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹339₹600
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
₹425₹650
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹349₹500
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો