ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
1000 gm
બ્રાંડ: પીઆઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
₹850₹936
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: એસ્કોફિલમ નોડોસમ
  • માત્રા: 15- 30 મિલી/પંપ અથવા 150-300 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બાયોવિટા પાકની નિરોગી વૃદ્ધિ માટે જરૂરી તમામ ઘટક પુરા પડે છે
  • સુસંગતતા: જંતુનાશક દવાઓ સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 2 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: બાયોવિટા વધુ વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદકતા માટે એક આદર્શ જૈવિક ઉત્પાદક છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (10 કિલો)
₹999₹2000
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
₹379₹395
ટાટા રેલીગોલ્ડ (પી) - 4 કિ.ગ્રા.
₹650₹796
રેલીગોલ્ડ (એસપી) - 200 ગ્રામ
₹1100₹1143
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
સિંજેન્ટા ઇસાબિયન 1 લી.
₹1099₹1430
રેલીગોલ્ડ (જી) - 4 કિગ્રા
₹650₹796
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 250 ગ્રામ
₹530₹576
બાયો કોમ્બી (1 કિગ્રા)
₹379₹395
ડ્યુપોન્ટ - બેનેવિઆ (240 મિલી)
₹2000₹2646
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹595₹750
આઇપીએલ પ્રિમીયમ વામ શક્તિ (વામ) 4 કિ.ગ્રા.
₹615₹655
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
બેયર પ્લાનોફિક્સ 100 મિલી
₹90₹130
બાયોહર્ઝ (પ્રવાહી) (1 લીટર)
₹649₹675
ધાનુકા - વીટાવેક્ષ પાવર - 100 ગ્રામ
₹220₹246
ફસલ રક્ષક (સ્યુડોમોનાસ ફ્લ્યુરેસેન્સ) 1 કિગ્રા
₹289₹295
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
સંજીવની (પાવડર) (1 કિગ્રા)
₹279₹295
બાયર લેસેંટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઈમીડાકલોપ્રીડ 40% WDG) 40 ગ્રામ
₹505₹640
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1339₹1640
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹595₹750
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
આઇ.પી.એલ પ્રિમીયમ ફૉસ્ટર (પી.એસ.બી.) 4 કિ.ગ્રા.
₹499₹535
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹449₹850
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો