બાયર લુના એક્સપીરીયન્સ (ફ્લૂઓપીરમ 17.7% + ટેબુકોનાઝોલ 17.7% એસસી) 1 લીટર
બ્રાંડ: બેયર
₹5950₹6790

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ફ્લૂઓપીરમ 17.7% + ટેબુકોનાઝોલ 17.7% એસસી
  • માત્રા: દ્રાક્ષ, મરચાં, ડાંગર -200 એમએલ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: મરચી , દ્રાક્ષ: ભૂકી છારો , એન્થ્રેક્નોઝ; ડુંગળી: કાળા ધબ્બા,ડાંગર: - ખોટા સમ્ટ.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: દ્રાક્ષ, મરચાં, ચોખા
  • વિશેષ વર્ણન: લુનાનો અનુભવ રોગોથી છોડને બચાવવા માટે એક નવી રીત પ્રદાન કરે છે જે પાકની ગુણવત્તા અને જોખમમાં વધારો કરે છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો