પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) - 4X કોમ્બો
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹10990₹24000

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ - 4 + ટારપ્લસ શીટ 11*10 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
  • વિશેષ વર્ણન: પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G - સલ્ફરની ઉણપને દૂર કરવા માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો