પાવરગ્રો એગ્રોનીલ (ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹389₹700

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ફિપ્રોનિલ ગ્રેન્યુઅલ 0.3%
  • માત્રા: ડાંગર -6-10 કિલો / એકર, શેરડી-10-13 કિલો / એકર, ઘઉં -8 કિલો / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: જમીનમાં ભેળવવું
  • ઉપયોગીતા: ઊધઈ, ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ અને થડ વેધક ને નિયંત્રિત કરવા માટે
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 2-3 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: શેરડી, ઘઉં, ડાંગર, બટેટા, ડુંગળી, લસણ,રીંગણ, દાડમ વગેરેમાં
  • વિશેષ વર્ણન: ઊધઈ માટે સૌથી અસરકારક
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.