પારીજાત - કિઝોમ્બા - (નોવલુરન 5.24% + ઇન્ડોકસાકાર્બ 4.5% એસસી) 350 મિલી
બ્રાંડ: પારીજાત
₹837₹1250

રેટિંગ્સ

4.6
7
0
2
0
0

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: નોવાલ્યુરોન 5.25% + ઇન્ડોકસાકાર્બ 4.5% એસસી
  • માત્રા: 270 મિલી / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ટામેટા : ફળ વેધક, પાન ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: રોગ-જીવાત ની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ટામેટા
  • વિશેષ વર્ણન: તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ છે જે અસરકારક રીતે લેપિડોપ્ટેરેન જંતુને નિયંત્રણ કરે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો