પાક પોષણ - સ્પ્રે કીટ
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
₹1035₹1580

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ) + ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ + વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
  • વિશેષ વર્ણન: પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) - ફળ નું કદ વધારવા માટે ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - બધા સુક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપો દુર કરવા તથા તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે. વેટસિલ પ્લસ - રાસાયણિક જંતુનાશકોની કાર્યક્ષમતામાં વધારો