ન્યુટ્રીપ્રો ગ્રેડ 4 - 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: સુપર સેરો
₹425₹650
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ઝિંક (Zn) 6%, લોહ (Fe) 4%, મેંગનીઝ (Mn) 1%, બોરોન (B) 1 %, મોલીબ્ડેનમ (Mo) 0% તાંબું 0.5%
  • માત્રા: 15 ગ્રામ/પંપ (15લિ) અથવા 500 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ અથવા જમીનમાં ભેળવવું
  • ઉપયોગીતા: બધા સુક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપો દુર કરવા તથા તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે.
  • સુસંગતતા: વધુમાં વધુ જંતુનાશકો સાથે સુસંગત.
  • અસરનો સમયગાળો: 15 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: ઉત્પાદની ગુણવત્તા જાળવણીમાં વધારો કરે છે. રોગ અને કીટ પ્રતિરોધમાં પણ મદદરૂપ.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
₹475₹700
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4249₹6350
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹349₹500
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹799₹1025
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો