ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
1000 gm
બ્રાંડ: સુપર સેરો
₹335₹430
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: 20% બોરોન
  • માત્રા: 15 ગ્રામ/પંપ અથવા 150 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ કરો અથવા માટીમાં ભેળવો.
  • ઉપયોગીતા: ફૂલ બેસવા માટે અને વિકાસ માટે
  • સુસંગતતા: કોઈ પણ દવા સાથે મિકસ કરવું નહી .
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 વખત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા જ પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: પાકની ક્વોલીટી સુધારે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹425
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹398
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
સોલ્યુબોર (250 ગ્રામ)
₹135₹135
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
₹135₹135
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹390₹425
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
નાગામૃતા (એનએએ) 100 મિલિ
₹55₹55
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો