નોનગવું બીજ મિઠાસ મીઠી મકાઈ બીજ (1 કેજી)
બ્રાંડ: નોનગવું બીજ
₹2650₹3900

અન્ય મુદ્દા

  • પાકનો સમયગાળો:80-90 દિવસ
  • ખાસ વિશેષતાઓ:પાન પર ફૂગ પ્રતિરોધક

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

જાતિનો પ્રકારમીઠી મકાઈ
ડોડવાની ઘનિષ્ટતાકોમ્પેક્ટ
કોબ કલરપીળા
સિંચાઈની આવશ્યકતાપિયત
ટીએસએસ%15 - 16 બ્રિક્સ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ઓરીને
  • વાવણીનું અંતર: બે ચાસ વચ્ચે: 2 ફૂટ; બે છોડ વચ્ચે: 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: મીઠા દૂધિયા સ્વાદના અને બદામી રંગના દાણા.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.