નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
બ્રાંડ: ગુજરાત ફાર્મ સીડ્સ
₹240₹390

અન્ય મુદ્દા

  ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

  ઉત્પાદની છાલનો પોતરૂંવાટીવાળી શીંગો; મધ્યમ ઊંચાઇ
  ઉત્પાદનો રંગલીલો રંગ
  સૂચિત ખેતી વિસ્તારગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન,
  સિંચાઈની આવશ્યકતામધ્યમ પિયત ની જરૂરિયાત

  મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: જૂન-જુલાઈ અથવા ફેબ્રુઆરી
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ઓરીને / પૂંખીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસથી ચાસ : 3-5 ફૂટ; છોડ થી છોડ : 1 ફૂટ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
  • ફળાઉનો પ્રકાર: એકાંકી
  સંબંધિત ઉત્પાદનો
  પ્રોનટો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
  ₹360₹425
  પેજર (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબલ્યુપી ) 1 કિગ્રા
  ₹2000₹2905
  ઇકોનિમ પ્લસ 250 મિલી
  ₹545₹662
  હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
  ₹349₹500
  સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
  ₹585₹620
  યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
  ₹4389₹6350
  નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
  ₹335₹430
  ટાટા બહાર - 1 લીટર
  ₹799₹1025
  ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
  ₹425₹560
  યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
  ₹609₹900
  બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
  ₹500₹650
  રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
  ₹199₹450
  પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
  ₹399₹650
  બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
  ₹809₹1050
  ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
  ₹330₹430
  ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
  ₹349₹545
  ક્રુઝર (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
  ₹339₹480
  કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
  ₹459₹620
  બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
  ₹1225₹1560
  યુપીએલ-લાન્સર ગોલ્ડ-એસીફેટ 50% + ઇમિડા 1.8% એસપી - 1 કિગ્રા
  ₹869₹1145
  કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
  ₹139₹193
  X
  એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
  મોબાઈલ નંબર*
  પૂરું નામ
  કૂપન
  તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
  ‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
  એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
  અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
  હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
  હમણાં જ ફોન કરો