નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
બ્રાંડ: નુન્હેમ્સ
₹1800₹2490

રેટિંગ્સ

4.3
24
4
2
1
3

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર : 3-5 ફૂટ; છોડથી છોડનું અંતર : 1 ફૂટ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
  • ભાગ: લાંબો વૃદ્ધિદાયક છોડ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
ઇસ્ટ વેસ્ટ કારેલાં પાલી (50 ગ્રામ) બીજ
₹550₹720
ઇસ્ટ વેસ્ટ દૂધી અનમોલ (10 ગ્રામ) બીજ
₹40₹48
ઈસ્ટ વેસ્ટ ડુંગળી પ્રેમા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1525₹1680
ઇસ્ટ વેસ્ટ તુરીયા નાગા (50 ગ્રામ) બીજ
₹565₹776
ઇસ્ટ-વેસ્ટ નીતીકા (કારેલા ) 50 ગ્રામ બીજ
₹610₹826
ગોલ્ડકિંગ પાવર 11 ગમ ગુવાર (2 કિલો) બીજ
₹270₹308
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
જિંદાલ પૂના ફુરસુંગી (ડુંગળી) 500 ગ્રામ
₹1550₹2259
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹342
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹330
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1150₹1535
નુનહેમ્સ - ઓજસ મરચી (1500 બીજ) બીજ
₹340₹400
નુન્હેમ્સ સંપૂર્ણા ટામેટા (3000 બીજ) બીજ
₹520₹730
નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹1600₹2205
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
₹825₹1100