નન્હેમ્સ - સમ્રાટ ભીંડા (7000 બિયારણ)
બ્રાંડ: નુન્હેમ્સ
₹1600₹2205

રેટિંગ્સ

4.4
27
3
1
1
3

અન્ય મુદ્દા

  • ફળાઉનો પ્રકાર:દરેક નવા પાનનાં ખૂણા પર એક શીંગ બેસે

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

ઉત્પાદનો રંગઘાટ્ટો લીલો
જાતિનો પ્રકારહાયબ્રિડ જાત
જીવાત પ્રતિકારપીળી નસ ના વાઇરસ (YVMV) સામે સહનશીલ
ફળનો રંગઘાટ્ટો લીલો
ફળ લંબાઈલંબાઇ: 12-14 સેમી; પહોળાઇ: 1.5-1.8 સેમી
ફળનો આકારપાંચ પાસા વાળા

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: આખું વર્ષ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસ: 3-5 ફૂટ; છોડ થી છોડ: 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: દરેક ઋતુમાં વાવેતર માટે અનુકૂળ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલ માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે જ છે અને ખાસ કરીને તે જમીનના પ્રકાર અને હવામાનની સ્થિતિ પર આધારિત છે. ઉત્પાદનની સંપૂર્ણ જાણકારી અને ઉપયોગ માટેના માર્ગદર્શન વિશે જાણવા માટે હંમેશા ઉત્પાદનનું લેબલ અને આનુસંગિક પત્રિકાનો ઉપયોગ કરવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એક્સેન હાઇવેજ રાજધાની - હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1650₹2625
એક્સેન હાઇવેજ સુલ્તાન -હાયબ્રીડ ભીંડા (500 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹1813
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
નન્હેમ્સ-સમ્રાટ ભીંડા 3500 બીજ (223 ગ્રામ) બિયારણ
₹825₹1100
નન્હેમ્સ - સરતાજ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹650₹1520
નનહેમ્સ - સર્વોત્તમ ભીંડા (7000 બીજ)
₹1800₹2495
નનહેમ્સ શિવાંશ ભીંડા - 7000 બીજ
₹2675₹3690
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા-3500 બીયારણ
₹910₹1245
નન્હેમ્સ સિંઘમ ભીંડા- 7000 બિયારણ
₹1800₹2490
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
₹425₹1050
યુપીએલ- હાયબ્રીડ ભીંડા રાની (250 ગ્રામ) સીડ
₹1000₹1500
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
₹1000₹1370
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1100₹1470
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1499₹2170