નનહેમ્સ યુએસ 440-ટામેટા 3000 બીજ
બ્રાંડ: નુન્હેમ્સ
₹400₹505

અન્ય મુદ્દા

  • પહેલી કાપણી:60-65 દિવસ
  • ફળાઉનો પ્રકાર:એકાકી

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

ફળનું વજન80-100 ગ્રામ
ફળનો રંગલાલ
ફળનો આકારચપટું ગોળ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ, રબી
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેરરોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસ: 60-90 સેમી ; છોડથી છોડ: 30-40 સેમી
  • વિશેષ વર્ણન: ચુસીયા જીવાત સામે સહનશીલ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે અને તે ફક્ત જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિ પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.