ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹330₹405

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી
  • માત્રા: ડાંગર, ઘઉં, જ્યુટ, જવ બીજની સારવાર -2 ગ્રામ / કિલો બીજ; સ્પ્રે-ડાંગર-100-200 ગ્રામ / એકર; કપાસ -100 ગ્રામ / એકર; મગફળી, તમાકુ -90 ગ્રામ / એકર, બીટ -80 ગ્રામ / એકર, વટાણા -100 ગ્રામ / એકર; ગુવાર -140 ગ્રામ / એકર; કાકડી અને રીંગણ , દ્રાક્ષ, ચોળી -120 ગ્રામ / એકર; સફરજન -2.5 ગ્રામ / 10 લિટર / , અખરોટ -3 ગ્રામ / 10 લિટર / , ગુલાબ 1 ગ્રામ / 2 લિટર., બોર -10 ગ્રામ / 10 લિટર., મૂંગ -200 ગ્રામ / એકર.
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ ,બીજ માવજત
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર- કરમોડી, ઘઉં: અંગારિયોં, જવ: ઢીલો અંગારિયોં, કપાસ: પાનના ટપકા, મગફળીમાં પાનના ટપકા, બીટ: પાનના ટપકા, ,ભૂકી છરો; વટાણા અને ગુવાર: ,ભૂકી છરો, કાકડી:,ભૂકી છરો બીટ: ,ભૂકી છરો, એન્થ્રેકનોઝ, રીંગણ: પાનના ટપકા, ફળનો સડો, સફરજન: સ્કેબ , દ્રાક્ષ: એન્થ્રેકનોઝ, ગુલાબ: ભૂકી છરો ,બોર :ભૂકી છારો , મરચી: ધરું કોહવારો, મગ - ભૂકી છારો, એન્થ્રેકનોઝ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, ઘઉં, જવ, ટેપિઓકા, કપાસ, જૂટ, મગફળી, બીટ, વટાણા, ગુવાર ,કાકડી, રીંગણ, સફરજન, દ્રાક્ષ, , ગુલાબ, બોર, અખરોટ
  • વિશેષ વર્ણન: ભીનાશ તેમજ બીજની સારવાર માટે વાપરી શકાય છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોનટો (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹360₹425
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સી ક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹409₹675
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹609₹900
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹294₹385
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો