કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹2000₹2710

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી
  • માત્રા: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચાં, તુર , સોયાબીન, ચણા : 60 મિલી / એકર; શેરડી:ઉંધઇ 200-250 મિલી/એકર, ડુંખની ઈયળ , ટોચની ઈયળ 150 મિલી/એકર; રીંગણ: 80 મિલી/એકર; અડદ : 40 એમએલ / એકર, કારેલા : 40-50 મિલી / એકર. ભીંડા: 50 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર: ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ; કોબીજ: હીરા ફૂદું 60 મિલી; કપાસ: અમેરિકન ઈયળ,ટપકા વાળી ઈયળ, શેરડી: ઉધઈ, 200-250 મિલી, શરૂવાતની થડની ઈયળ, ટોચની ઈયળ; ટામેટા: ફળ ખાનાર ઈયળ; મરચું: ફળ ખાનાર ઈયળ; રીંગણ: થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; તુવેર: શીંગની ઈયળ; સોયાબીન:લીલી ઈયળ, થડની માખી, ગર્ડલ બીટલ;ચણા: શીંગની ઈયળ; અડદ: શીંગની ઈયળ; કારેલા: ફળ ખાનાર ઈયળ અને લીલી ઇયળો; ભીંડા: ફળ ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: એકલું ઉપયોગ કરવો જોઇએ
  • અસરનો સમયગાળો: 15-20 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.વધુ માહિતી માટે ‘નિષ્ણાતની મદદની જરૂર છે’ બટન પર ક્લિક કરો
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચું, તુવેર , સોયાબીન, ચણા , શેરડી, રીંગણ, અડદ , કારેલા , ભીંડા
  • વિશેષ વર્ણન: જીવાતના વ્યવસ્થાપન માટે ઉત્તમ ઉકેલ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો