દોસ્ત સુપર - 700 મિલી
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹445₹600

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: પેન્ડીમીલીથેલીન 38.7 % સીએસ
  • માત્રા: 70 મિલી/પંપ અથવા 700 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ઇકીનોક્લોઆ કોલોનમ, ડાઇનબ્રા અરેબિકા, ડીજીટેરિયા સાંગ્યુનાલિસ, બ્રાકિયારિયા સાંગ્યુનાલિસ, બ્રાકિયારિયા મુટિકા, ડેક્ટીલોક્ટેનિયમ એજીપ્ટિયમ, પોર્ટુલાકા ઓલેરેસીયા, એમેરાન્થસ વિરિડિસ, યુફોર્બિયા જેનિક્યુલાટા, ક્લોમી વિસ્કોસા
  • સુસંગતતા: માત્ર એકલું છાંટવું
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: સોયાબીન, કપાસ, મરચી, ડુંગળી
  • મહત્વપૂર્ણ નોંધ: ખેતરમાં છંટકાવ પાછા પગે કરવો જોઈએ અને સ્પ્રે કરેલા ખેતરમાં ચાલવું નહિ. !
  • પાકની અવસ્થા: પાકની વાવણી કર્યા પછી અને પહેલાં પિયત સાથે જમીનમાં એક લેયર થાય તે તુટે નહિ તે મુજબ છાંટવી.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
₹360₹425
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹669₹800
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4389₹6350
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
સુપર સોના - 250 ગ્રામ
₹349₹500
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹900
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન દોસ્ત સુપર - 700 મિલી અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો