તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹349₹370

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી
  • માત્રા: 30 ગ્રામ / પંપ અથવા 200-400 ગ્રામ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ભૂકી છરો, એન્થ્રેકનોઝ , પાછતરો સુકારો,આગતરો સુકારો, તરછારો અને ગ્રે મીલ્ડ્યુ રોગોનું સંચાલન
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 8 -12 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચી, બટેટા
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો