ડુંગળી પંચગંગા સરદાર (500 ગ્રામ) બીજ
બ્રાંડ: પંચગંગા
₹1400₹1250

રેટિંગ્સ

4.2
87
4
9
7
13

અન્ય મુદ્દા

  • પહેલી કાપણી:રોપણી પછી 80-90 દિવસ
  • ફળાઉનો પ્રકાર:એકાકી

ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

ફળનું વજન90-100 ગ્રામ
ફળનો આકારગોળ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેરરોપણી
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસ - 15 સે.મી. છોડથી છોડ= 10સે.મી.
  • વિશેષ વર્ણન: ડુંગળીનો રંગ મોહક અને ચળકતો લાલ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે અને આ જમીનના પ્રકાર અને આબોહવા સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. પ્રોડક્ટની સંપૂર્ણ વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશાં પ્રોડક્ટનું લેબલ્ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લેવો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો