ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
બ્રાંડ: કોર્ટેવા
₹2099₹2124

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: સ્પિનેટોરમ 11.7% એસસી
  • માત્રા: 450-500 મિલી/હેકટર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: થ્રીપ્સ જેવી ચુસીયા જીવાત, ઈયળ અને ટપકાં વળી કપાસની ઈયળ જેવી ઈયળ જીવાતો
  • સુસંગતતા: સ્ટિકીંગ એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ " બટન પર ક્લિક કરવું .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, સોયાબીન, મરચા, ફ્લાવર
  • વિશેષ વર્ણન: ઉપયોગ અને સંપર્ક પ્રવૃત્તિ એ કાર્યનો પ્રકાર છે. તે લાભકારી જીવાતો ને નુકશાન કરતુ નથી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹669₹800
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹750
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹799₹1025
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો