ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
બ્રાંડ: કોર્ટેવા
₹1849₹1855

રેટિંગ્સ

4.2
54
14
4
1
10

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: સ્પિનોસેડ 45% એસસી
  • માત્રા: કપાસ-66--88ml એમએલ / એકર, મરચાં-64ml એમએલ / એકર, અરહર 64ml એમએલ / એકર, રીંગણ -64--74ml એમએલ / એકર, દ્રાક્ષ -100 એમએલ / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: તુવેર- પાન ખાનાર ઈયળ, શીંગ ખાનાર ઈયળ, કપાસ- ટપકાવાળી ઈયળ, અમેરિકન ઈયળ મરચી- ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, કોબીજ: હીરાફૂદી, ટામેટા: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ થ્રિપ્સ, રીંગણ: થડ એન્ડ ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, ચણા: શીંગની ઈયળ.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, મરચાં, તુવેર, રીંગણ, દ્રાક્ષ
  • વિશેષ વર્ણન: છંટકાવના 2 દિવસની અંદર ઇયળને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરે છે અને ફાયદાકારક જંતુ માટે સલામત છે
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો