ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹425₹560
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: એસીટામીપ્રિડ 20% એસ.પી.
  • માત્રા: 20-40 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ કરવો.
  • ઉપયોગીતા: કપાસમાં આવતા મોલો, તડ તડીયા, સફેદ માખી નું નિયંત્રણ કરે છે.
  • સુસંગતતા: લગભગ બધાં જ રસાયણો સાથે સુસંગત છે.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 1 વખત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, કોબીજ,ભીંડા, મરચાં, ડાંગર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો