ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
બ્રાંડ: ટાટા રેલીસ
₹195₹235

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: એસીટામીપ્રિડ 20% એસ.પી.
  • માત્રા: 20-40 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ કરવો.
  • ઉપયોગીતા: કપાસમાં આવતા મોલો, તડ તડીયા, સફેદ માખી નું નિયંત્રણ કરે છે.
  • સુસંગતતા: લગભગ બધાં જ રસાયણો સાથે સુસંગત છે.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 1 વખત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, કોબીજ,ભીંડા, મરચાં, ડાંગર
સંબંધિત ઉત્પાદનો
બેયર કોન્ફીડોર (ઇમિડાક્લોપ્રિડ 17.8% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 250 મિલી
₹750₹980
બેયર સોલોમન (સાયફલ્યુથ્રિન + ઇમિડાક્લોપ્રિડ)1 લિટર
₹2750₹3250
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
બાયર લેસેંટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઈમીડાકલોપ્રીડ 40% WDG) 40 ગ્રામ
₹505₹640
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4389₹6350
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹799₹1025
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹339₹480
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹206
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ) અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો